menu
close_24px
Why Half Double?

Samarbeid bedre på tvers, jobb raskere og få mer effekt

House of Agile er Norges ledende kompetansemiljø på Half Double

I House of Agile har vi spesialisert oss på Half Double, en enkel og effektiv prosjektmetode utviklet i Danmark. Half Double bygger på det beste fra smidig og tradisjonell prosjektledelse og kan tilpasses den enkelte virksomhet og oppdrag.

Mer enn 2.500 prosjektledere har samskapt metoden og den er i bruk i mange bransjer, virksomheter og prosjekttyper. Metoden er utviklet gjennom kontinuerlig forskning og samling av beste-praksis-tilnærminger. Den er basert på faktisk menneskelig atferd, uforutsigbarhet og kompleksitet, snarere enn antakelser.

Half Double er selvfølgelig smidig og lar seg enkelt kombinere med andre metoder og rammeverk for prosjektledelse.

Forskere ved Universitet i Aarhus har dokumentert at andel prosjekter som lykkes kan økes fra 31% til 74% ved bruk av Half Double*

 

* Rode and Svejvig (2023) Project Half Double Evaluation of Phase 3
Impact

EFFEKT

Ingen prosjekter eksisterer for prosjektets egen skyld. Alle prosjekter er igangsatt for å skape effekt. Å identifisere og fokusere påvirkning helt fra starten er nøkkelen. EFFEKT endrer dialogen fra å være sentrert rundt tekniske leveranser til hvordan man sikrer interessenttilfredshet gjennom hele prosjektets livssyklus.

For å oppnå det man ønsker må man redusere fokuset på leveranser og øke fokuset på effekter.  Det aller viktigste for prosjektets suksess er at prosjektets interessenter opplever  ønskede effekter, enten organisatorisk eller individuelt. 

Vi har teknikkene og verktøyene for å rigge prosjektet med fokus på effekter fra start.

Flow

FLYT

Vi ønsker å skape FLYT i prosjektet. Hele prosjektgruppen bør være opptatt samtidig ikke bare utvalgte personer i prosjektgruppen. Viktige prosjektarbeidstimer går imidlertid ofte tapt i koordinering, retrospektiv prosjektrapportering og skift mellom flere prosjekter som kjører samtidig. Vi kan gjøre det bedre. Ved å fokusere flyten i prosjektet bruker vi enkle metoder for å intensivere prosjektarbeidet, sikre prosjektfremdriften hver uke og levere resultater raskere.

God flyt og rytme for prosjektteamets arbeid er helt nødvendig for å sikre effektiv fremdrift i prosjektet. For at prosjektdeltakerne skal kunne bidra aktivt må de ha hyppig interaksjon med hverandre. Samlokalisering er alltid best.

Visuelle virkemidler står helt sentralt i planlegging og gjennomføring av arbeidet for å sikre fokusert innsats og tydelig kommunikasjon.

Leadership

LEDELSE

Vi ønsker å endre måten prosjekter skal ledes . Vi trenger mindre byråkrati, mindre formelle styringsgruppemøter og mindre kontraktsfokus. Vi trenger mindre etterlevelse og mer engasjement. Vi trenger ledere som takler turbulens, konflikter og mennesker. Ledere, som fokuserer de menneskelige aspektene, jobber tett sammen med jevne mellomrom, håndterer problemer og kompleksitet i felles styrke og kjenner prosjektet i kjernen.

Synlig ledelse er helt nødvendig for at prosjekter skal lykkes. For oss handler dette i stor grad om å fjerne formalisme og rapportering, og heller fokusere på samarbeid og involvering fra både prosjektleder og prosjekteier.

Slik oppnår man fokus på mennesker, klarer å rydde unna hindringer og leve godt med den usikkerheten som alltid finnes i prosjekter.

Vi bruker Half Double som en del av effektiv

Prosjektledelse

Våre konsulenter er eksperter på ledelse av prosjekter, endrings- og innovasjonsprosesser. Noen kaller sine tjenester for transformasjonsledelse, noen kaller det teknologiledelse, og noen kaller det agile coaching. Vi driver også med dette, men kaller det som oftes prosjektledelse. 

Uansett hva man kaller det så er det behov for våre tjenester når virksomheter skal i gang – eller allerede er i gang – med å skape noe nytt. Noe de ikke har gjort før. Dette medfører som regel store endringer, både for den enkelte ansatte og for organisasjonen. 

_S9I0230

Vi bistår virksomheter som skal gjøre noe helt nytt. Det kan være å endre måten man jobber på, det kan være utvikling av digitale produkter eller tjenester, det kan være innovasjonsprosesser eller et nytt strategisk løft.