menu
close_24px
Porteføljeledelse

Alle virksomheter av en viss størrelse må drive med porteføljeledelse for å styre alle prosjekter og initiativer som til enhver tid oppstår i ulike deler av organisasjonen. Mange syns det er en utfordrende oppgave, og ofte ender man opp med for mange prosjekter samtidig og/eller at prosjekter ikke leverer forventede effekter.

HD_certi@3x
Typiske utfordringer kan være:
Uklar verdiskaping

Alle er travelt opptatt i sine prosjekter, men vi vet egentlig ikke om vi skaper de effektene vi ønsker.

For mange prosjekter samtidig

Vi setter i gang organisasjonen med flere prosjekter, uten at vi sluttfører de vi allerede har startet.

For stor avstand mellom prosjektene og beslutningstakerne

De som tar beslutningene har ikke nok innsikt til å ta nødvendige beslutninger tidsnok.

 

Porteføljeledelse med Half Double

Half Double sin tilnærming til porteføljeledelse adresserer velkjente utfordringer med prioritering, oppfølging og uttak av effekter på tvers av alle prosjekter i en virksomhet.

Metodens prinsipper, prosesser, metoder og verktøy gir din virksomhet det dere trenger for effektiv porteføljeledelse.

Tilnærmingen fokuserser på følgende:

- Aktive prosjekteiere med få prosjekter hver 

- Team-basert porteføljestyring med hyppige interaksjoner

- Størst effekt som viktigste driver for prioritering av porteføljen

Half Double wheel

Færre prosjekter samtidig øker sjansen for ønsket effekt. Tydelig prioritering basert på effekt vil kanalisere høyere innsats og intensitet inn i valgte prosjekter, fra alle involverte. Beslutningstakerne vil ha mulighet til å komme tettere på, få nødvendig innsikt og ta beslutning raskere. 

Prioritisation-of-portfolio-2048x959
Har du lyst på en prat med oss?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er nysgjerrig på House of Agile og Half Double. Det kan være i forbindelse med jobbjakt, kundeoppdrag eller partnerskap. Vi gleder oss til en hyggelig prat!