menu
close_24px
We know Project Management

Prosjektledelse

Våre konsulenter er eksperter på ledelse av prosjekter, endrings- og innovasjonsprosesser. Noen kaller sine tjenester for transformasjonsledelse, noen kaller det teknologiledelse, og noen kaller det agile coaching. Vi driver også med dette, men kaller det som oftes prosjektledelse. 

 Uansett hva man kaller det så er det behov for våre tjenester når virksomheter skal i gang – eller allerede er i gang – med å skape noe nytt. Noe de ikke har gjort før. Dette medfører som regel store endringer, både for den enkelte ansatte og for organisasjonen. 

_S9I0230

Vi bistår virksomheter som skal gjøre noe helt nytt. Det kan være å endre måten man jobber på, det kan være utvikling av digitale produkter eller tjenester, det kan være innovasjonsprosesser eller et nytt strategisk løft.

 

Impact

EFFEKT

For å oppnå det man ønsker må man redusere fokuset på leveranser og øke fokuset på effekter.  Det aller viktigste for prosjektets suksess er at prosjektets interessenter opplever  ønskede effekter, enten organisatorisk eller individuelt. 

Vi har teknikkene og verktøyene for å rigge prosjektet med fokus på effekter fra start.

Flow

FLYT

God flyt og rytme for prosjektteamets arbeid er helt nødvendig for å sikre effektiv fremdrift i prosjektet. For at prosjektdeltakerne skal kunne bidra aktivt må de ha hyppig interaksjon med hverandre. Samlokalisering er alltid best.

Visuelle virkemidler står helt sentralt i planlegging og gjennomføring av arbeidet for å sikre fokusert innsats og tydelig kommunikasjon.

Leadership

LEDELSE

Synlig ledelse er helt nødvendig for at prosjekter skal lykkes. For oss handler dette i stor grad om å fjerne formalisme og rapportering, og heller fokusere på samarbeid og involvering fra både prosjektleder og prosjekteier.

Slik oppnår man fokus på mennesker, klarer å rydde unna hindringer og leve godt med den usikkerheten som alltid finnes i prosjekter.

Har du lyst på en prat med oss?

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er nysgjerrig på House of Agile og Half Double. Det kan være i forbindelse med jobbjakt, kundeoppdrag eller partnerskap. Vi gleder oss til en hyggelig prat!